Erkenning door minister Dekker en bezwaarschrift

De Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 13 oktober j.l. de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) voorlopig als zendende instantie erkend. Hiermee is de OZI de achtste wereldreligie die officieel partner voor de rijksoverheid is. Het team van Orthodoxe geestelijk verzorgers, die als ambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid al meer dan tien jaar […]

Persbericht OZI 27 juni 2021

Op 27 juni 2021 heeft de OZI het volgende persbericht verstuurd De Orthodoxe Zendende Instantie vraagt de Rijksoverheid om erkenning als zelfstandige geloofstraditie Op zondag 27 juni 2021 hield het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) een ontmoeting met vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de ongeveer kwart miljoen mensen in […]