Erkenning door minister Dekker en bezwaarschrift

De Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 13 oktober j.l. de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) voorlopig als zendende instantie erkend. Hiermee is de OZI de achtste wereldreligie die officieel partner voor de rijksoverheid is. Het team van Orthodoxe geestelijk verzorgers, die als ambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid al meer dan tien jaar binnen het gevangenispastoraat werken, zal hierdoor rechtstreeks onder het geestelijk gezag van de OZI vallen. Op deze manier is het grondwettelijk recht op vrijheid van godsdienst, dat ook geldt voor Orthodoxe gedetineerden, beter gewaarborgd.

Omdat minister Dekker de Orthodoxen nog niet volledig heeft toegelaten als zelfstandige entiteit binnen het ministerie, heeft het bestuur van de OZI formeel bezwaar aangetekend. De tekst van het bezwaarschrift kunt u hier downloaden.