Justitie

Orthodox Justitiepastoraat

Al meer dan tien jaar heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Orthodox team van geestelijk verzorgers dat ingeslotenen in Nederlandse gevangenissen pastoraal bijstaat. In 2017, tijdens de laatste voorkeurspeiling onder gedetineerden, kwamen de de Orthodoxen als grootste onder de kleine denominaties uit de bus. Naar aanleiding hiervan heeft de Orthodoxe Zendende Instantie op 6 november 2019 een aanvraag tot erkenning ingediend bij de Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker. Tot op heden heeft de minister nog geen beslissing genomen over deze aanvraag