Het Koptisch-orthodoxe Bisdom van Nederland

Sinds het begin van de jaren zestig wonen er Koptisch-Orthodoxe christenen in Nederland. De eerste families kwamen hier om te studeren en om betere beroepsperspectieven te vinden. In de jaren zeventig kwamen veel studenten tijdens hun Egyptische zomervakantie naar Nederland, voor vakantiewerk in de landbouw, in fabrieken, in de horeca of de autohandel. In 2013 werd het bisdom Nederland ingesteld. Anba Arseny werd op 16 juni 2013 gewijd tot eerste bisschop.
De kerk verzorgt het geestelijk leven van Orthodoxe Kopten uit Egypte, Sudan, Ethiopiƫ en Eritrea. Ook Nederlanders die door een huwelijk aan de kerk verbonden zijn of die zelfstandig tot het Orthodoxe geloof gekomen zijn, behoren tot het werkterrein van de kerk. De Kerk deelt haar leden de Heilige Sacramenten uit zoals de doop, de communie, het huwelijk, en de ziekenzalving.
Daarnaast vinden er Bijbelstudie-bijeenkomsten plaats, is er een zondagsschool voor diverse leeftijdsgroepen, zijn er jongerenbijeenkomsten en worden er huisbezoeken afgelegd. De kerk geeft ook aandacht aan het sociale leven van haar leden; zij geeft advies in juridische zaken, houdt medische consultaties en verzorgt materiƫle hulp, ziekenbezoek en stervensbegeleiding.

De kerk begeleidt haar leden in alle levensfasen:

  • Bij geboortes komt de priester op huisbezoek, en looft en dankt God, samen met de ouders, vrienden en bekenden.
  • Later doopt de priester het kind. Deze plechtigheid draagt een vrolijk karakter.
  • Als een gelovige ziek wordt, verricht de priester een zalving voor de zieken aan huis.
  • Als een gelovige problemen heeft, draagt de kerk de Heilige Liturgie voor hem of haar op.
  • Bij een sterfgeval houdt de kerk een gezamenlijke rouwdienst en staat de kerk de familie bij, speciaal op herdenkingen op de derde en de veertigste dag na het overlijden.

Parochies in Nederland

In Nederland telt de Kerk ca. 6.000 leden. De kerk heeft de volgende parochies in Nederland, inclusief een eigen Koptisch Orthodox Klooster.

Voor meer informatie, zie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koptisch-Orthodoxe_Kerk

https://www.koptischekerk.nl/