Dit is de officiële website van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI).

Op 16 december 2018 werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken (SOKIN) tekenden hiertoe een overeenkomst tussen beide Orthodoxe koepels. Namens de ongeveer een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland zal de Orthodoxe Zendende Instantie als vertegenwoordigend orgaan optreden bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleiding). Daarnaast zal de OZI als aanspreekpunt fungeren op het gebied van standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de eerstelijnszorg.

De oprichting van de OZI is historisch te noemen. Na 1500 jaar schisma hebben beide Orthodoxe families in Nederland besloten tot bestuurlijke samenwerking. Er is weliswaar nog geen herstel van eucharistische communie, maar wel vriendschappelijke samenwerking en een gezamenlijk pastoraal team binnen het justitiepastoraat. Studenten van beide families leren samen binnen het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut, voorheen het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie.

Ondertekening van het bestuursstatuut op 28 oktober 2019, van links naar rechts: Mr drs Annet Crouwel (bestuurssecretaris), Metropoliet Athenagoras (bestuurder, tevens voorzitter van OKIN), Bisschop Arseny (bestuurder, tevens voorzitter van SOKIN), Mr Elizabeth Ilik (bestuurssecretaris)

De oprichting van de OZI is een belangrijke mijlpaal in de emancipatie van de Orthodoxe gelovigen in Nederland. Al honderden jaren is de Orthodoxie in Nederland vertegenwoordigd, met als meest prominente Orthodoxe geloofsgenoot onze koningin Anna Pavlovna.

Wij schrijven ‘Orthodox’ met een hoofdletter ter aanduiding van één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse). Dit om verwarring te voorkoming met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat ook gebruikt worden om bepaalde groepen protestanten of Joden aan te duiden en vaak de bijbetekenis ‘conservatief’ heeft – Orthodoxe christenen beschouwen zichzelf als traditioneel, maar niet per definitie als conservatief.

Op 27 juni heeft de OZI het volgende persbericht verstuurd:

De Orthodoxe Zendende Instantie vraagt de Rijksoverheid om erkenning als zelfstandige geloofstraditie

Op zondag 27 juni 2021 hield het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) een ontmoeting met vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de ongeveer kwart miljoen mensen in Nederland met een Orthodoxe achtergrond. Als integrerende geloofstraditie willen zij graag hun plek innemen in de Nederlandse maatschappij. De Orthodoxe Zendende Instantie heeft als onderdeel van dit emancipatieproces op 7 november 2019 minister Sander Dekker van Rechtsbescherming verzocht de OZI te erkennen als achtste zendende instantie en als zelfstandige denominatie.

De Orthodoxe Zendende instantie en andere Orthodoxen voor de Armeense kerk op de Armeense Brug in Amsterdam

Op dit moment zijn de Orthodoxe geestelijke verzorgers bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondergeschikt aan het Protestantse justitiepastoraat. Zelfstandigheid van de Orthodoxe geloofstraditie zou inhouden dat zij ook geestelijk verzorgers aan het Ministerie van Defensie zou kunnen leveren om Orthodoxe gelovigen bij de krijgsmacht pastorale zorg te verlenen. Op basis van de grondwet hebben zij hierop recht.

Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken in Nederland (SOKIN) vormen het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI).

De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Armeense kerk in hartje Amsterdam. Meer dan driehonderd jaar geleden werd hier een Armeens-Apostolische kerk gevestigd. De wortels van het Armeense christendom in Nederland reiken nog veel verder: Sint Servaas van Maastricht (4e– 5e eeuw), de eerste bisschop in de Nederlanden, was van Armeense afkomst. Aartsbisschop Khajag Barsamian, Pontificaal Legaat van West-Europa en vertegenwoordiger van de Armeense Kerk bij het Vaticaan ging tijdens een vesperdienst voor. Hij werd geassisteerd door vader Taron, de priester van de Amsterdamse parochie en een diaken.

Naast de eeuwenoude Armeense aanwezigheid in Nederland moeten ook de Griekse en Russische aanwezigheid vermeld worden. Meest prominent is natuurlijk koningin Anna Pavlovna Romanova (1795-1865), die als gemalin van koning Willem II haar Orthodoxe geloof behield. Meer recent is de vestiging van onder andere Koptisch-orthodoxen en Syrisch-orthodoxen die vluchten voor geweld en vervolging in het Midden-Oosten. Zij integreren over het algemeen goed in de Nederlandse samenleving. Bisschop Arseny van de Koptisch-orthodoxe Kerk werd op 24 oktober 2020 benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau voor zijn meer dan 30 jaar inspanningen voor kerk en maatschappij.

De vesperdienst met (vlnr) de Koptische Bisschop Arseny, Armeense aartsbisschop Khajag en Metropoliet Athenagoras van het Patriarchaat van Constantinopel

De Orthodoxen hebben in Nederland een eigen academisch instituut: het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (www.irenaeus.nl), per 1 juli 2021 gevestigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Voor meer informatie, zie: www.orthodox.nl. Of neem contact op met orthodoxezendendeinstantie@gmail.com.