Studiedagen Orthodox justitiepastoraat 2018

Op 28 en 29 september kwamen de geestelijk verzorgers van het Orthodoxe justitiepastoraat bijeen voor hun jaarlijkse studiedagen. Gastheer was ds. Jan-Gerd Heetderks, hoofd van de protestantse denominatie waaronder het Orthodoxe team op dit moment ressorteert. Vanuit het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie verzorgden vader Michael Bakker en vader Joan Lena twee inleidingen. Vader Michael gaf een overzicht van de ontwikkeling van de Orthodoxe geestelijke verzorging in Nederland. Daarbij sprak hij over wat er al is en wat er nog ontwikkeld moet worden. Vader Joan ging in op liturgische thema’s en de praktische uitvoering van kerkdiensten in penitentiaire inrichtingen. Het programma bood volop ruimte voor uitwisseling.

Het team van Orthodoxe geestelijk verzorgers verwelkomde drie nieuwe leden: vader Jovan Bilbija, vader Dmitry Dovger en zuster Makrina uit het klooster te Asten. De Orthodoxe geestelijk verzorgers die werken bij de Dienst Geestelijk Verzorging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vertegenwoordigen meer dan ooit de diversiteit van de Orthodoxe kerken in Nederland. Hoewel voor pastorale zorg in de gevangenis in principe geen onderscheid wordt gemaakt tussen Orthodoxe families (Orthodox of Oriëntaals-orthodox), taal of etniciteit, is het wel belangrijk dat binnen het team de expertise van de verschillende tradities aanwezig is. Uiteraard worden canonieke grenzen wat betreft de sacramenten in acht genomen.
Een aantal van de Orthodoxe geestelijk verzorgers studeert of doceert aan het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie.

Eregasten tijdens de sessie op vrijdagmiddag waren Metropoliet Athenagoras, bestuurder van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken In Nederland (SOKIN). Verder waren we zeer verheugd om ook enkele andere gasten te kunnen verwelkomen: mr. Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en mr. Jan Suyver, voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Justitiepastoraat.

Een aantal van de Orthodoxe geestelijk verzorgers studeert of doceert aan het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie.
Eregasten tijdens de sessie op vrijdagmiddag waren Metropoliet Athenagoras, bestuurder van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken In Nederland (SOKIN). Verder waren we zeer verheugd om ook enkele andere gasten te kunnen verwelkomen: mr. Thea Bogers, directeur Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en mr. Jan Suyver, voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Justitiepastoraat.

Download pdf met informatie over Geestelijke Verzorging bij Justitie:

Dienst Geestelijke Verzorging