Dit is de officiĆ«le website van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI). Aan deze website wordt nog gewerkt.

Op 16 december 2018 werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband OriĆ«ntaals-orthodoxe Kerken (SOKIN) tekenden hiertoe een overeenkomst tussen beide Orthodoxe koepels. Namens de ongeveer een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland zal de Orthodoxe Zendende Instantie als vertegenwoordigend orgaan optreden bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleiding). Daarnaast zal de OZI als aanspreekpunt fungeren op het gebied van standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de eerstelijnszorg.

De oprichting van de OZI is historisch te noemen. Na 1500 jaar schisma hebben beide Orthodoxe families in Nederland besloten tot bestuurlijke samenwerking. Er is weliswaar nog geen herstel van eucharistische communie, maar wel  vriendschappelijke samenwerking en een gezamenlijk pastoraal team binnen het justitiepastoraat. Studenten van beide families leren samen binnen het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie.

De oprichting van de OZI is een belangrijke mijlpaal in de emancipatie van de Orthodoxe gelovigen in Nederland. Al honderden jaren is de Orthodoxie in Nederland vertegenwoordigd, met als meest prominente Orthodoxe geloofsgenoot onze koningin Anna Pavlovna.

Dit was het domein van de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra. Deze kerk heeft nu als website: orthodox-amsterdam.nl.